استاد عرفان در صندلی جلوی پیکان

روزنامه جام جم در خاطره نوشته ای از آیت الله مجتبی تهرانی نوشت: سه‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬تبعید‭ ‬امام‭ ‬روح‌ا‭… ‬خمینی‭ ‬به‭ ‬تركیه‭ ‬گذشته‭ ‬بود. ‬سه‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬كماندوهای‭ ‬مسلح‭ ‬اعزامی‭ ‬از‭ ‬تهران،‭ ‬شبانه‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬آیت‌ا‭… ‬ریخته‭ ‬و‭ ‬كت‌بسته‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬مهرآباد‭ ‬منتقل‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬پرواز‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬تركیه‭ ‬منتقل‭ ‬كرده‭ ‬بودند. ‬خلبان‭ ‬آن‭ ‬پرواز‭ ‬بعدها‭ ‬در‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬عادی‭ ‬آیت‌ا‭… ‬توضیح‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬كابین‭ ‬هواپیما‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬توضیح‭ ‬و‭ ‬تشریح‭ ‬كرده‭ ‬است. ‬حالا‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬ماموران‭ ‬امنیتی‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬كتابخانه‭ ‬آیت‌ا‭… ‬ریخته‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پلمب‭ ‬كنند. ‬ظهر‭ ‬22‭ ‬آبان‭ ‬و‭ ‬روزهای‭ ‬سرد‭ ‬پاییز‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اموال‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬كتابخانه‌اش‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬شد. ‬نماینده‭ ‬آیت‌ا‭… ‬هم‭ ‬برای‭ ‬امضای‭ ‬صورتجلسه‭ ‬اموال‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬حاضر‭ ‬بود. ‬این‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬مجتبی‭ ‬كلهری تهرانی‭ ‬ملقب‭ ‬به‭ ‬مجتبی‭ ‬تهرانی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اسناد‭ ‬ساواك‭ ‬ثبت‭ ‬می‌شود‭.‬
در‭ ‬صورتجلسه‭ ‬ساواك‭ ‬آمده‭ ‬است: ‬ساعت‭ ‬12‭ ‬و‭ ‬30‭ ‬دقیقه‭ ‬بیست‌ودوم‭ ‬آبان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬امضاكنندگان‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬علی‌اكبر‭ ‬آزاد،‭ ‬نماینده‭ ‬دادسرای‭ ‬شهرستان‭ ‬قم،‭ ‬به‭ ‬كتابخانه‭ ‬ولیعصر‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬حجتیه‭ ‬پلاك‭ ‬56‭ ‬رفته،‭ ‬آقای‭ ‬شیخ‭ ‬مجتبی‭ ‬تهرانی،‭ ‬ناظر‭ ‬و‭ ‬مسؤول‭ ‬فعلی‭ ‬كتابخانه‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬حضور‭ ‬داشته،‭ ‬تعداد‭ ‬هشت‭ ‬باب‭ ‬اتاق‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مزبور‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬اتاق‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬طبقه‭ ‬تحتانی‭ ‬مخزن‭ ‬كتاب‭ ‬بوده‭ ‬لاك‭ ‬و‭ ‬مُهر،‭ ‬كلیه‭ ‬اتاق‏ها‭ ‬تحویل‭ ‬نماینده‭ ‬ساواك‭ ‬گردید‭.‬ شیخ‭ ‬مجتبی‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬30‭ ‬‭ ‬سالگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می‌كرد. ‬او‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬آن‌كه‭ ‬آیت‌ا‭… ‬خمینی‭ ‬به‭ ‬تركیه‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬به‭ ‬نجف‭ ‬تبعید‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬شاگردان‭ ‬و‭ ‬نزدیكان‭ ‬آیت‌ا‭… ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬مصطفی‭ ‬خمینی‭ ‬فرزند‭ ‬ارشد‭ ‬آیت‌ا‭… ‬هم‭ ‬رفاقت‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬صمیمی‭ ‬داشت‭.‬

كوچه‭ ‬پس‌كوچه‌های‭ ‬شلوغ‭ ‬بازار

شب‌های‭ ‬قدر‭ ‬كه‭ ‬می‌شد‭ ‬كوچه‭ ‬پس‌كوچه‌های‭ ‬بازار‭ ‬پر‭ ‬می‌شد‭ ‬از‭ ‬جماعتی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬تهران‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬احیای‭ ‬حاج‭ ‬آقا‭ ‬مجتبی‭ ‬می‌رساندند. ‬مجالس‭ ‬احیا‭ ‬و‭ ‬فاطمیه‭ ‬حاج‭ ‬آقا‭ ‬مجتبی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مجالس‭ ‬تهران‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شد. ‬پیرمرد‭ ‬اما‭ ‬اهل‭ ‬تبلیغات‭ ‬و‭ ‬ویترین‭ ‬رسانه‌‍ای‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬نبود. ‬خودش‭ ‬عقیده‭ ‬داشت‭ ‬شهرت‭ ‬از‭ ‬محركات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اعلام‭ ‬خودش‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬جوانی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬طفره‭ ‬رفته‭ ‬بود. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬هم‭ ‬سلوك‭ ‬پرهیزكارانه‭ ‬آیت‌ا‭… ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬خیلی‌ها‭ ‬شاید‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬نمی‌دانستند‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬نزدیكان‭ ‬و‭ ‬حلقه‭ ‬اول‭ ‬امام‭ ‬خمینی(ره) ‬محسوب‭ ‬می‌شد. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬34‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلابی‭ ‬كه‭ ‬استادش‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬رهبری‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬او‭ ‬هنوز‭ ‬همان‌جایی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬34‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بود؛‭ ‬مسجدی‭ ‬در‭ ‬كوچه‭ ‬و‭ ‬پس‌كوچه‌های‭ ‬جنوب‭ ‬تهران. ‬در‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نزدیكی‭ ‬مسجدی‭ ‬كه‭ ‬امامت‭ ‬جماعت‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬بحثش‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬می‌كرد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬پیكان‭ ‬ساده‭ ‬آبی‭ ‬رنگ‭ ‬مسیر‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬می‌كرد،‭ ‬خیلی‌ها‭ ‬مشغول‭ ‬دعوا‭ ‬و‭ ‬سهم‌خواهی‌‭ ‬بودند‭.‬

هدف؛‭ ‬شبكه‭ ‬مالی‭ ‬آیت‌ا‭… ‬خمینی

هر‭ ‬قدر‭ ‬سر‭ ‬آیت‌ا‭… ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬گرم‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬بعضا‭ ‬جبهه‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬مسؤولیت‭ ‬بجز‭ ‬دوره‭ ‬کوتاهی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کمیته‭ ‬های‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬مرحوم‭ ‬آیت‭ ‬ا‭… ‬مهدوی‭ ‬کنی‭ ‬را‭ ‬همراهی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬دوری‭ ‬می‌كرد،‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬اما‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬كنار‭ ‬استادش‭ ‬روح‌ا‭… ‬خمینی‭ ‬بود. ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬به‭ ‬آقا‭ ‬روح‌ا‭… ‬نزدیك‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جرم،‭ ‬دستگاه‭ ‬حتی‭ ‬اجازه‭ ‬تشییع‭ ‬پیكر‭ ‬پدرش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حاج‭ ‬آقامجتبی‭ ‬ندهد. ‬
حاج‭ ‬آقا‭ ‬روح‌ا‭… ‬از‭ ‬سال‭ ‬47‭ ‬شروع‭ ‬كرد‭ ‬به‭ ‬شهریه‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬طلابی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬علمیه‭ ‬نجف‭ ‬تحصیل‭ ‬می‌كردند؛‭ ‬دقیقا‭ ‬مثل‭ ‬مراجع‭ ‬دیگر! ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬تكاپو‭ ‬افتاد‭ ‬تا‭ ‬شبكه‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬وجوهات‭ ‬شرعی‭ ‬آیت‌ا‭… ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬كشف‭ ‬و‭ ‬منهدم‭ ‬كند. ‬با‭ ‬انهدام‭ ‬این‭ ‬شبكه،‭ ‬دستان‭ ‬مالی‭ ‬آیت‌ا‭… ‬بریده‭ ‬می‌شد. ‬هر‭ ‬قدر‭ ‬تلاش‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شد،‭ ‬نتیجه‭ ‬كمتر‭ ‬بود. ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬سال‭ ‬53‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ساواك‭ ‬رد‭ ‬پای‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ا‬ین‭ ‬شبكه‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬كرد‭.‬
آقامجتبی‭ ‬و‭ ‬برادرش‭ ‬آقا‭ ‬مرتضی‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬نفری‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬شبكه‭ ‬پیچیده‭ ‬آیت‌ا‭… ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌كردند. ‬او‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬49‭ ‬با‭ ‬توصیه‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬ساكن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مسجد‭ ‬جامع‭ ‬بازار‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬محل‭ ‬فعالیت‌هایش‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬بود. ‬همین‭ ‬هم‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آقامجتبی‭ ‬شدیدتر‭ ‬شد. ‬
دیگر‭ ‬ساواك‭ ‬به‭ ‬یقین‭ ‬رسیده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مجتبی‭ ‬تهرانی‭ ‬نماینده‭ ‬خمینی‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬شبكه‭ ‬پیچیده‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬بازار‭ ‬تهران‭!‬

حاج‭ ‬آقامجتبی‭ ‬رفت اما‭ ‬شاگردان‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬هایش‭ ‬هستند

حالا‭ ‬هرچند‭ ‬شش‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬درگذشت‭ ‬حاج‭ ‬آقامجتبی‭ ‬می‌گذرد‭ ‬و‭ ‬مسجد‭ ‬جامع‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬پایتخت،‭ ‬صفای‭ ‬سابق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شب‍های‭ ‬قدر‭ ‬و‭ ‬ایام‭ ‬فاطمیه‭ ‬و‭ ‬محرم‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬دوستداران‭ ‬و‭ ‬شاگران‭ ‬حاج‭ ‬آقامجتبی‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬مصابیح‌الهدی‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬افكار‭ ‬و‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مرحوم‭ ‬را‭ ‬نشر‭ ‬می‌دهند. ‬
این‭ ‬موسسه‭ ‬تاكنون‭ ‬43‭ ‬عنوان‭ ‬كتاب‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬آقا‭ ‬مجتبی‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬كرده‭ ‬است. ‬احتمالا‭ ‬برایتان‭ ‬جالب‭ ‬باشد‭ ‬بدانید‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬هایی‭ ‬مدیر‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬میثم‭ ‬مطیعی‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬همان‭ ‬مداح‭ ‬جوانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬مداحی‌هایش‭ ‬در‭ ‬نماز‭ ‬عید‭ ‬فطر‭ ‬مسؤولان‭ ‬نظام‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬خیلی‭ ‬در‭ ‬شبكه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌شود‭.

تاریخ درج مطلب: چهارشنبه، 12 دی، 1397 1:35 ب.ظ

دسته بندی: خاطرات مشاهیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× five = forty five