دعوای جانانه رضا خان با مدرس!

در روز ۱۷ مرداد ۱۳۰۳ که کابینه سردار سپه مورد استیضاح مدرس قرار گرفت، این بار سید یعقوب انوار به نفع رضاخان بود. پس از دشنام های فراوانی که به مدرس داده شد، هرچه به دستشان رسید به طرف مدرس پرتاب کردند. سردار سپه نیز که با گوش خود این حرف (مرده باد سردار سپه) را شنید به مدرس حمله کرد، گلوی او را گرفت و به دیوار کوبید. سید حسن زعیم از پشت سر دو انگشت خود را در دهان سردار سپه برد و چنان می کشید که سردار سپه انگشتان نامبرده را گاز گرفت و مجبور شد مدرس را رها کند! سردار خشمگین به مدرّس اشاره کرد و فریاد زد: آخر تو از جان من چه می خواهی؟
مدرّس گفت: می خواهم که تو نباشی.
سردار سپه با خشم به مدرس گفت: شما محکوم به اعدامید. شما را از بین خواهم برد.

منبع: سیره علما

تاریخ درج مطلب: دوشنبه، ۱۶ مرداد، ۱۳۹۶ ۲:۱۲ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × = 27