گوشه ای از تاثیر انقلاب اسلامی ایران در افغانستان؛ “اگر امام خمینی رئیس جمهور شود از او عدول می کنیم”

آنچه میخوانید بخشی از گفتگوی محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی از اصحاب فرهنگ و صاحب انتشارات عرفان و دارای تالیفات متعدد با روزنامه جوان است:

از بدو آغاز نهضت امام خمینی در ایران، رویكرد مردم افغانستان نسبت به این پدیده چگونه بود؟ این مسئله كمتر بررسی شده است.

نمونه زنده اش، خود من هستم كه بیشترین كتابهای حضرت امام خمینی را، در افغانستان در میان اهل سنت فروخته ام!…

جالب است…

در جلال آباد، قندهار و… بیشتر كتابهای امام خمینی را كه از ایران تهیه كردم و به افغانستان بردم، در این نقاط فروختم و نه در میان شیعه هایی كه در قسمتهای مركزی افغانستان یا در كابل یا شمال و غرب افغانستان سكونت دارند. واقعیت این است كه مردم افغانستان با این پدیده بسیار خوب برخورد كردند وبرایشان بسیار خوشایند بود.

چرا؟

چون مسلمان هستند و فكر میكردند اسلام به عنوان یك مكتب آزادیبخش، میتواند حكومت تشكیل بدهد و انسانها را به رفاه و آسایش مادی و معنوی برساند و خود مردم افغانستان هم بلافاصله انقلاب كردند. ایستادگی ای كه مردم افغانستان در برابر روسها كردند، متأثر از انقلاب ایران بود. اندیشه هایی كه از ایران به سمت افغانستان می آمد و ارتباطهایی كه مردان مجاهد آن زمان افغانستان با مردان مجاهد ایران داشتند، باعث شد آنها در مقابل روسها ایستادگی و مجاهدت كنند و نیروهای روس را شكست بدهند. هنگامی كه در سال 1357 امام خمینی به ایران آمدند، ما در افغانستان جشن گرفتیم و بسیار خوشحال شدیم.

در آن دوره، شما خودتان در كجا بودید و چه به یاد دارید؟

من در مدرسه علمیه غزنی درس میخواندم. جالب است ما تمام اخبار ایران را از طریق رادیو بی.‌بی.‌سی گوش میدادیم و این رادیو برای ما بسیار مهم شده بود، چون میخواستیم بدانیم در تهران، تبریز، آبادان و جاهای دیگر چه اتفاقاتی افتاده است؟ در هر جای ایران، هر اتفاقی كه میافتاد، میشنیدیم و تحلیل میكردیم.
یكی از تحلیلهای جالبی كه در مدرسه علمیه ما در اوایل انقلاب ایران مطرح بود، اولین ریاست جمهوری ایران پس از انقلاب بود. تحلیلهای بسیار جالب و متفاوتی بود، از جمله اینكه میگفتند: خود امام خمینی هم میخواهند كاندیدای ریاست جمهوری شوند و جالب این است كه ما و عده دیگری میگفتیم اگر ایشان كاندیدای ریاست جمهوری شوند، ما از تقلید ایشان عدول میكنیم!

چرا؟

امام خمینی را بسیار بالاتر از این شئون میدانستیم. وجهه معنوی مجتهدی كه انسان از او تقلید میكند، نباید منحصر به ایران باشد و به همین دلیل بود كه عدهای جداً میگفتند اگر ایشان رئیسجمهور شوند، ما از ایشان عدول و از مجتهد دیگری تقلید میكنیم! این خاطرهای است كه نزدیك به چهار دهه از آنمیگذرد و همچنان به یادم مانده است.

منبع: جوان آنلاین

تاریخ درج مطلب: یکشنبه، 1 مرداد، 1396 2:14 ب.ظ

دسته بندی: خاطرات سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

one × four =