روایت آیت الله شبیری زنجانی از تعطیل شدن درس فلسفه علامه طباطبایی

موقعی که آقای طباطبایی درس اسفار را به صورت عمومی شروع کردند، از مشهد برای آقای بروجردی نامه هایی نوشتند

بیشتر بخوانید