روایت حسین مظفر از تذکر مقام معظم رهبری به مهاجرانی

حسین مظفر، وزیر آموزش و پرورش دولت اول خاتمی(۸۰-۷۶) در گفتگویی قدیمی با خبرگزاری فارس خاطره زیر را نقل کرده

بیشتر بخوانید

“سعی كن هفته‌ای یك پرده موسیقی را از پدرت یاد بگیری.”

آنچه میخوانید بخشی از گفتگوی محسن کمالیان صادق طباطبایی است: یادم هست كه من هنوز به دبیرستان می‌رفتم. در كلاس

بیشتر بخوانید