روایتی نزدیک از درون «زندان» های رژیم پهلوی

۱۵ اردیبهشت ۵۳، سال دوم رشته دندانپزشکی در دانشگاه تهران است که ناگهان بازداشت می‌شود و بعدها حکم سه سال

ادامه مطلب

رادیوایزوتوپ‌های یواشکی!

احمدپورنجاتی نوشت: سال ۵۱ که وارد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران شدم، طبق یک روال معمول برای حضور در بخش‌های عملی

ادامه مطلب

خاطرات مدیر کل سابق بررسی های فرهنگی و اجتماعی وزارت اطلاعات از دوران خدمت

بخشهایی از مصاحبه احمد پورنجاتی مدیرکل اسبق وزارت اطلاعات با ویژه نامه اعتماد را بخوانید: – یک روز آقای ربیعی

ادامه مطلب

چندرسانه‌ای