وقتی آیت الله خویی شاه را تکفیر کرد/ چرا آیت الله خویی از امام خمینی جدا شد؟

مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی حوالی سالهای ۴۲-۴۳ و اتفاقات سیاسی روز ایران در نجف ساکن بوده و

بیشتر بخوانید

وقتی نیروهای سازمان مجاهدین خلق در بیرون ژست ساده زیستی می گرفتند و در خفا برعکس بودند! ماجرای زلزله طبس و اردوگاه امام.

مرحوم دکتر بهشتی خیلی به من لطف داشتند. عموما ایشان از طلبه‌های تیز و زرنگ خیلی خوششان می‌آمد. در این

بیشتر بخوانید

خاطره دکتر کاتوزیان از ماجرای تنظیم شکایتی علیه شاه

خاطره جالب دیگری که از کارنامه دادگاه شهرستان به یاد دارم؛ دادخواست گروهی از نمایندگان مجلس منحل شده و درخواست

بیشتر بخوانید