خاطره ای از ارادت اهل سنت سوریه به شهید مدافع حرم

سید مهدی موسوی از عناصر فرهنگی فعال در سوریه، در نشستی با عنوان مدافعان فرهنگی حرم خاطره ای از حضور

بیشتر بخوانید

جامعه‌ای با سه وقت اذان

حمید قزوینی نوشت: پیروان ادیان و فرقه‌های مذهبی طبق قانون اساسی لبنان و قوانین عادی، برای انجام فعالیت‌های دینی آزادی

بیشتر بخوانید