روایت مباحثه نمایندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری درباره نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری

آیت الله احمد جنتی در بخشی از گفتگوی خود با مجله حکومت اسلامی می گوید: حكومت اسلامى: يك ضرورت كارشناسانه

بیشتر بخوانید

رویان چگونه رویان شد؟

دکتر حمیدرضا گورابی رئیس فعلی پژوهشگاه رویان، از تاسیس تا مراحل رشد و توسعه این پژوهشگاه را اینگونه روایت کرده

بیشتر بخوانید

نماینده بنیاد با بلندگو می گفت با آتش نشانی همکاری نکنید

در بخشی از یک گزارش روزنامه شرق که به مسئولیتها در قبال ساختمان پلاسکو پرداخته، کسبه شاغل در پلاسکو و

بیشتر بخوانید