وقتی رضاخان، حارث تعزیه را به خاطر زدن طفلان مسلم کتک زد. زن ها هم شروع به تشویقش کردند!

رسول جعفریان: عین السلطنه در شرح عزاداری جلوی شمس العماره نوشته است: جلوى شمس العماره در ميدان سه تخت چوبى

بیشتر بخوانید

خاطرات محمد معتمدی از عزاداری های دوران کودکی؛ هنرم را از محرم دارم!

محمد معتمدی از جمله خوانندگان شاخص این روزهای موسیقی سنتی کشور است. معتمدی در سال‌های اخیر نسبت به خوانندگی تیتراژ

بیشتر بخوانید

چرا سردار سپه حارث تعزیه را چوب زد و مردم او را تشویق کردند؟

رسول جعفریان در یادداشتی تلگرامی منتشر کرد: عین السلطنه نوشته است؛ دسته‏ جات بزرگ كه اسب و يدك داشتند همه

بیشتر بخوانید