ارسال «خوراک طاووس» از فرانسه برای ترویج باستان گرایی در ایران!

جواد نوائیان رودسری در روزنامه خراسان (۱۰ بهمن) نوشت: «[فرح] دستور مطلق و صریح داده بود که مدعوین، باید خود

ادامه مطلب

پاسخهای شاه به سوالاتی چالشی درباره جشنهای ۲۵۰۰ ساله!

آنچه میخوانید برگرفته از روزنامه «اطلاعات» – ۲۷ مهر ۱۳۵۰ است که مصاحبه مطبوعاتی شاه بعد از جشنهای ۲۵۰۰ ساله

ادامه مطلب

روایت آشپزهای فرنگی از جشنهای ۲۵۰۰ ساله!

هزار کیلو خاویار گوشت طاووس انواع شامپاین و مشروب .. روایت آشپزها و عوامل سرو غذاست که از تنوع غذایی

ادامه مطلب

چندرسانه‌ای