روایتی از هم بازی شدن حاج صادق آهنگران و حسین پناهی در تئاتر

محمد علی آهنگران در مورد فعالیت‌های تئاتری حاج‌صادق آهنگران گفت: «از قضا پدرم در مقاطعی در اجرای تئاتر هم فعال

بیشتر بخوانید