احترام یک آیت الله به یک بچه گربه!

آقای وحیدی: خاطره ای از آن استاد مهربان [شهید مطهری] به یاد دارم این است که استاد در دانشکده الهیات

بیشتر بخوانید

حراجی شهید مطهری در دانشکده الهیات

وحیدی: در آن روزهای اول که به دانشکده [الهیات دانشگاه تهران] رفتم، به عنوان کارگر روز مزد کار می کردم.

بیشتر بخوانید

خاطره ای تامل برانگیز از شهید مطهری؛ برای احقاق حق هم دروغ نگویید.

دکتر محمد اسدی گرمارودی: مرحوم استاد مطهري از کساني بودند که در دفاع از جناح مذهبي، حکم سردسته و پيشوا

بیشتر بخوانید