مردی که همه عمر از تبلیغ و خودنمایی به دور بود

حمید قزوینی محقق و نویسنده تاریخ شفاهی به مناسبت سالروز درگذشت امام خمینی در یادداشتی تلگرامی نوشت: امام خمینی بدون

بیشتر بخوانید

“پرادو داشتم، ولی پرادوها زود چپ می کرد، گفتند بهترین ماشین پورشه است که خریدم”

قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت: من فکر کنم ٨، ٩ سال پیش، نمی‌دانستم که وزیر می‌شوم. آن موقع دنبال ماشین

بیشتر بخوانید