زن قرمز پوش میدان فردوسی!

حمید داوودآبادی نوشت: سال 1358 “اول میدان فردوسی نبش خیابان ایرانشهر، همواره زنی حدود 25 ساله‌ی قرمزپوش جلوی مغازه‌ای نشسته

بیشتر بخوانید