زن قرمز پوش میدان فردوسی!

حمید داوودآبادی نوشت: سال ۱۳۵۸ “اول میدان فردوسی نبش خیابان ایرانشهر، همواره زنی حدود ۲۵ ساله‌ی قرمزپوش جلوی مغازه‌ای نشسته

بیشتر بخوانید