از سوزاندن اسناد ساواک تا دزدیدن فیلمهای حاج احمد متوسلیان

حمید داودآبادی در کانال تلگرامی اش نوشت: زمستان سال ۷۷ برای برخی کارهای پژوهشی به سوریه و لبنان رفته بودیم.

بیشتر بخوانید