انتقادپذیری به سبک موسس رویان

۱۴ دی ۱۳۸۴، سالروز درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی دانشمند و موسس پژوهشگاه رویان است. به مناسبت همین ایام خاطره

بیشتر بخوانید