روزی که مصطفی چمران، شمس آل احمد را غافلگیر کرد!

شمس الدین سادات آل احمد (۱۳۰۸- ۱۳۸۹) نویسنده و پژوهشگر، دبیر آموزش و پرورش و برادر جلال آل احمد، نویسنده

بیشتر بخوانید

جلال را غم و غصه این مردم و روزگار کشت.

علی حاج ابوالفتح، خواهرزاده جلال آل احمد و عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان از خاطره ای فراموش نشدنی درباره دایی

بیشتر بخوانید

خاطره جالب شمس آل احمد از هنر مردمی انقلاب

اعضای دربار سابق تک‌تکشان کلکسیون هنر بودند. همه تابلوی نقاشی داشتند و تالار رودکی شان محل انتربازی دلقکانشان بود. هنر

بیشتر بخوانید