روایتی از عملیات خیبر؛ فرمانده گردان به همت میگفت احساس میکند قاتل است!

جعفر شیرعلی نیا: اسفند 62 بنا بود در شب دوم عملیات خیبر چهار گردان از نیروهای مهدی باکری و احمد

بیشتر بخوانید

سخنان مهم شهید حسن بهمنی در انتقاد از فرماندهی سپاه در جنگ

منصور کوچک محسنی، از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از نزدیکان حاج احمد متوسلیان در کانال تلگرامی خود (kouchakmohseni) فایلی

بیشتر بخوانید