ماجرای عزل بنی صدر؛ یك رییس‌جمهور چگونه بی‌كفایت شد؟

روزنامه اعتامد نوشت: روزهای آخر خرداد بود. نه مجلس به این آرامی‌ بود و نه «چهارراه مصدق» كه در میانه

بیشتر بخوانید

کاپیتان شهبازی: سقوط هواپیمای سی 130 طبیعی نبود!

کاپیتان هوشنگ شهبازی خلبان هواپیماهای مسافربری است. در سال ۱۳۹۰ به دلیل سالم نشاندن هواپیمای حامل کارشناسان اتمی روسیه که

بیشتر بخوانید

ماجرای جلسه شهید بهشتی با امام درباره عزل بنی صدر!

زمانی که حزب بودم در جلسه شرکت می کردم. [در جلسات] عمومی تر بود. یادم هست آقای رستگاری هم بود

بیشتر بخوانید

کسب نظر از امام درباره طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور

خاطره روز 23 خرداد سال 1360 برای‌ اینکه‌ در رابطه‌ با آقای‌ بنی ‌صدر، در مسأله‌ ریاست‌ جمهوری‌ و طرح‌

بیشتر بخوانید

خاطره ای جالب از رضایت امام به عزل بنی صدر

31 خرداد 1360 سالروز عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری است. دکتر عبدالله جاسبی در مصاحبه ای با خبرگزاری

بیشتر بخوانید