ناگفته های علی اکبر حیدری فرد؛ از آشنایی با مرتضوی تا پرونده کهریزک!

نامش با «سعید مرتضوی» و «کهریزک» گره خورده و سایه این دو پدیده بر زندگی شغلی و شخصی او چنان

بیشتر بخوانید

8 سال فاصله از بازداشت متهم تا بازداشت قاضی!

وقتی علی‌اکبر حیدری‌فر، اولین بازپرسم را برای اولین و آخرین بار در شب ۱۹ رمضان ۸۸ دیدم گفتم بدون این‌که

بیشتر بخوانید