وقتی رضاخان، حارث تعزیه را به خاطر زدن طفلان مسلم کتک زد. زن ها هم شروع به تشویقش کردند!

رسول جعفریان: عین السلطنه در شرح عزاداری جلوی شمس العماره نوشته است: جلوى شمس العماره در ميدان سه تخت چوبى

بیشتر بخوانید

چرا سردار سپه حارث تعزیه را چوب زد و مردم او را تشویق کردند؟

رسول جعفریان در یادداشتی تلگرامی منتشر کرد: عین السلطنه نوشته است؛ دسته‏ جات بزرگ كه اسب و يدك داشتند همه

بیشتر بخوانید

روایتی از عزاداری محرم در اواخر دوره قاجار؛ تماشای زنهای شهر در روز عاشورا، قمه زنی داش مشدیهای طهران و فتوای ملا آقا دربندی!

رسول جعفریان، مورخ و استاد دانشگاه در یادداشتی بخشهایی از عزاداری در اواخر قرن گذشته را به نقل از عین

بیشتر بخوانید