ماجرای قرصهایی که ابطحی سال 88 در زندان خورد چه بود؟

آنچه میخوانید بخشی از گفتگوی محمد علی ابطحی با روزنامه شرق است: موضوع دیگری که برایتان حاشیه‌ساز شد، صحبت‌های همسرتان

بیشتر بخوانید