ماجرای شکایت شجریان از صداوسیما

محمد حسین آقاسی از ماجرای شکایت محمد رضا شجریان از صداوسیما به دلیل پخش آثارش بدون اجازه در این رسانه

بیشتر بخوانید