مرحوم هاشمی، خانم عفت مرعشی، خانم فاطمه رجبی

محمد مهاجری در یادداشتی در خبرآنلاین به خاطره ای از اواسط دهه ۸۰ روزهایی که فاطمه رجبی (همسر دکتر حسین

ادامه مطلب

روایتی شنیدنی از خبر ترور حجاریان در تحریریه کیهان

کیهان، روزنامه چاپ عصر بود و به همین دلیل صبح ها سر اعضای تحریریه و سردبیری روزنامه شلوغ بود. جلسه

ادامه مطلب

خاطره یک روزنامه نگار از آیت الله خزعلی؛ چرا از شورای نگهبان استعفا دادید؟

محمد مهاجری: سالها قبل از مرحوم آیت الله خزعلی پرسیدم چرا در سال ۱۳۷۹ از عضویت در شورای نگهبان استعفا

ادامه مطلب

چندرسانه‌ای