کارخانه‌ام در کیفم است؛ روایت طراح دستگاهی که بطری های پلاستیکی را به نخ و طناب تبدیل می کند!

امروزه پسماندهای بطری‌های پلاستیکی یکی از بزرگترین معضلات زیست‌محیطی در همه جهان است. معضلی که هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند حلش کنند،

بیشتر بخوانید

اولین شهردار تهران بعد از انقلاب از خدماتش میگوید:

آ‌نچه میخوانید بخشی از گفتگوی محمد توسلی با روزنامه شرق است: در سمت شهردار، چه كردید؟ حدود دوسالی که بنده

بیشتر بخوانید