کبابخوران در مجلس

سید مهدی صدرالساداتی در یادداشتی تلگرامی نوشت: دیروز [چهارشنبه ۲۵ بهمن] در مجلس شورای اسلامی ناهار دعوت بودم، هنوز نماز

بیشتر بخوانید