کارخانه‌ام در کیفم است؛ روایت طراح دستگاهی که بطری های پلاستیکی را به نخ و طناب تبدیل می کند!

امروزه پسماندهای بطری‌های پلاستیکی یکی از بزرگترین معضلات زیست‌محیطی در همه جهان است. معضلی که هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند حلش کنند،

ادامه مطلب

قهرمانی از جنس خواستن و توانستن؛ ماجرای جوانی که با ۹۸ درصد معلولیت «استارتاپ» راه انداخت!

روزنامه ایران نوشت: تصور اینکه با ۹۸ درصد معلولیت و تنها با چند انگشت بتوان چرخ زندگی را به گردش

ادامه مطلب

شهید رجایی چگونه ثروتمند ایرانی را از معلم شدن منصرف کرد

در برنامه تلویزیونی روزآمد در بخش فرش قرمز، هیراد حاتمی مجری این برنامه با مجید شفق، کارآفرین ایرانی گفتگو می

ادامه مطلب

چندرسانه‌ای