ناگفته های حسین شاه حسینی از حضور در ورزش ایران؛ از عزل توسط شاه تا انتخاب اولین رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از انقلاب!

آنچه میخوانید بخشی از گفتگوی منتشر نشده روزنامه اعتکاد با حسین شاه حسینی است که به ماجراهای دخالت شاه در

بیشتر بخوانید

نقش شهید بهشتی در بقا و تثبیت کمیته ملی المپیک بعد از انقلاب!

حسین شاه حسینی، رئیس وقت کمیته ملی المپیک در دولت بازرگان می گوید: ایشان [شهید بهشتی] به این دلیل که

بیشتر بخوانید