احمدی‌نژادی‌ها و جشن «سپاس شهنشاها»

مهرداد خدیر: چهرۀ رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در توییتر خود تصویری منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است:

بیشتر بخوانید

“من منشی امام زمان (عج) شده ام!”

خاطره روز 06 بهمن سال 1362 صبح‌ زود به‌ مجلس‌ رفتم‌. گزارشها را خواندم‌. نهضت‌ مردم‌ مراکش‌، خبر اول‌ دنیا

بیشتر بخوانید

ماجرای پناهنده شدن هواپیماهای جنگی عراق به ایران در جنگ خلیج فارس

خاطره روز 06 بهمن سال 1369 آقاى [اصغر] ابراهيمى، مديرعامل مترو آمد. گزارش پيشرفت كار را داد و نيازها را

بیشتر بخوانید

حمله منافقین به آمل چگونه دفع شد؟/ ترس شورای نگهبان از زیادی روابط با شوروی

خاطره روز 06 بهمن سال 1360 بعد از نماز، مقداری‌ ورزش‌ و مطالعه‌ کردم‌. [ساعت‌] هشت‌ و نیم‌، جلسه‌ علنی‌شروع‌

بیشتر بخوانید

پیغام زنی برای امام خمینی که ادعا میکرد منشی امام زمان (عج) است!

خاطره روز 06 بهمن سال 1362 صبح‌ زود به‌ مجلس‌ رفتم‌. گزارشها را خواندم‌. نهضت‌ مردم‌ مراکش‌، خبر اول‌ دنیا

بیشتر بخوانید