روایت مریم کاظم زاده از اولین مواجهه اش با شهید اصغر وصالی

مریم کاظم زاده، خبرنگار و همسر شهید اصغر وصالی از اولین مواجهه خود با شهید وصالی، فرمانده پاوه، می گوید:

بیشتر بخوانید

تیمسار امری ندارید؟!

تیمسار مهدی رحیمی، آخرین رئیس شهربانی قبل از انقلاب بود. شبی همراه جمعی از خبرنگاران برای معرفی دستاوردها و عملکردش در “شهربانی” راهی بازدید سرزده از کلانتری های تهران می شوند.

بیشتر بخوانید