آملی لاریجانی قهر کرد و دیگر دوربین‌های صداوسیما را در جلسه شورای عالی قضائی راه نداد …

… آملی لاریجانی از دست ما ناراحت شد و گفت اگر این‌طور می‌خواهید اخبار من را پوشش بدهید، دیگر نیایید. قهر کرد و گفت دیگر دوربین‌های صداوسیما را در جلسه شورای عالی قضائی راه ندادند.

بیشتر بخوانید