داستان تولید مداد سوسمارنشان در ایران

علی اکبر رفوگران، کارآفرین و موسس کارخانه خودکار بیک از ماجرای تولید مداد سوسمار نشان در ایران می گوید:

بیشتر بخوانید

کشیده ای به یادماندنی که موسس کارخانه بیک از پدرش خورد!

علی اکبر رفوگران، موسسه شرکت بیک خاطره ای جالب از پدرش محمد حسین امین الضرب در رابطه با یک معامله

بیشتر بخوانید

ماجرای تاسیس کارخانه خودکار بیک در ایران!

علی اکبر رفوگران در روایتی جالب و شنیدنی از ماجرای ورود «خودکار» به ایران و تاسیس کارخانه خودکار «بیک» می

بیشتر بخوانید