ماجرای اف پنج سوار شدن محسن رضایی

پس از شکست حصر آبادن، تصمیم گرفته می شود که فردی مستقیم به تهران رود و این خبر را به

بیشتر بخوانید

خاطراتی از عملیات اچ 3؛ بزرگترین عملیات هوایی دنیا.

امیر سرتیپ دوم خلبان بازنشسته فرج الله براتپور روز سه شنبه در سالروز انجام عملیات حمله به اچ 3 در

بیشتر بخوانید

روایت دیدار با امام خمینی پس از عملیات اچ 3

ایشان در جریان ماموریت‌ها بودند. ما روز 18 فروردین یعنی سه روز بعد از عملیات [اچ 3] به دیدن امام

بیشتر بخوانید