خاطراتِ کرونایی/ قرنطینه سیاسیون از روز اول تا …

در روزهایی که اکثر مردم یا با بیماری کرونا درگیرند یا با استرس و نگرانی ناشی از آن، عده ای

بیشتر بخوانید

“مصباح‌یزدی در برخورد با انجمن‌حجتیه همراه نبود”

روزنامه آرمان نوشت: مصطفی ملکیان، فیلسوف و اندیشمند ایرانی، چندی پیش پیرامون رابطه خود در گذشته با آیت‌ا… مصباح‌یزدی مطالبی

بیشتر بخوانید

مصباح یزدی به روایت مصطفی ملکیان؛ جاذبه و دافعه مصباح!

مصطفی ملکیان در گفتگو با نشریه “برای فردا” از “محمدتقی مصباح‌یزدی” می‌گوید. در ادامه بخشهایی از آن را میخوانید: *سال

بیشتر بخوانید

عطف به یادداشت «خواب آشفته روشنفکری دینی» ۲

ادامه از قسمت اول: در اینجا من از میزبان خواهش کردم شرح مفصل‌تری از ماجرا بدهد تا زمینه‌ی بحث آشکار

بیشتر بخوانید

عطف به یادداشت‌ «خواب آشفته‌ی روشنفکری دینی» ۱

پرسش آن مهمانی چه بود؟ جناب دکتر پورجوادی عزیز گزارش چند سطری شما از پرسش بنده و پاسخ آقای ملکیان

بیشتر بخوانید

روایتی خواندنی از یک مهمانی روشنفکران؛ روزی هزار بار مسلمان شوم و باز کافر

دیشب رفتم خانه یکی از دوستان به میهمانی. حدود بیست نفر بودیم. من روی کاناپاپه ای نشسته بودم  ووقتی آقای

بیشتر بخوانید