خاطرات و تجربیاتی از مدیریت اقتصادی دهه 60؛ آمده بودند چیزی بگذارند نه چیزی ببرند!

حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت میر حسین موسوی، با توجه به شرایط تحریم و جنگ در دهه 60 در

بیشتر بخوانید

زمان جنگ برای درآمد صفر ارزی هم فکر شده بود

حمید قزوینی در یادداشتی تلگرامی نوشت: دکتر حسن عابدی‌ جعفری وزیر بازرگانی در دهه ۶۰ و استاد بازنشسته دانشگاه تهران

بیشتر بخوانید

خاطراتی از مرحوم میر مصطفی عالی نسب؛ ساده زیستی و مهربانی با کارگران

در مورد حادثه ای که در همان ابتدا در مس سرچشمه اتفاق افتاد و شما و مرحوم عالی نسب به

بیشتر بخوانید