داستان یک خودروسازی!

رضا رضایی از روزهایی میگوید که در یکی از محله های کم برخوردار شهریار پشتکار و تلاشی را آغاز کرد

بیشتر بخوانید