جولان جوانمرد

جولان جوانمرد؛ با این اسم اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود، این است که به نظر کتاب باید

بیشتر بخوانید

وقتی تحلیلهای یک پیرمرد در اوج تورم دهه 70، رئیس جمهور را به علاج گرانی واداشت!

سال 1374، با گره خوردن انواع مشکلات اقتصادی کشور به هم، تورم به حدود 50 درصد رسید. سید حسین مرعشی

بیشتر بخوانید