روایت بنی صدر از خیانت مسعود رجوی به کشور در زمان جنگ!

ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب، از ماجرای برنامه مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق برای رفتن به عراق در زمان جنگ ایران و عراق می گوید.

بیشتر بخوانید