الکی الکی، راستکی شد!

محمدرضا علیمردانی، صداپیشه مشهور شخصیتهای کارتونی ماجرای جالب زندگی خود را روایت می کند. زندگی او از آنجایی جالب است که دقیقا در کودکی از ناحیه صدا و حرف زدن مشکل جدی داشت و همین امر مانع شکوفایی استعدادهایش بود

بیشتر بخوانید