تلاشهای هاشمی رفسنجانی برای جلوگیری از مارکسیست شدن مجاهدین خلق!

آنچه میخوانید بخشی از گفتگوی علی جنتی با روزنامه شرق است: بعد از این هم برای ادامه فعالیت‌های مسلحانه به

بیشتر بخوانید

دیپلماسی انقلاب چیست و چگونه شکل گرفت!

آنچه میخوانید بخشی از گفتگوی محمد توسلی با روزنامه شرق است: سال ۵۴ تغییر مواضع ایدئولوژیک مجاهدین بود و از

بیشتر بخوانید

شهید مطهری از هاشمی رفسنجانی میگوید

یادم نمی‏رود، در جریان معروف به اصطلاح اپورتونیست‏ها، آنجا که گروهی از مجاهدین خلق از آنها جدا شدند و رسما

بیشتر بخوانید