داستان نجات یک «زیرحکمی» توسط شهید ابراهیم هادی

تقی وکیل پور از راویان دفاع مقدس به روایت داستان دستگیری شهید ابراهیم هادی از یک زندانی متهم به قتل که حکم اعدام خورده بود، می پردازد:

بیشتر بخوانید