تذکر ظریفی که معلم نسبت به لباس محمدجواد ظریف داد!

محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، از خاطرات دوران مدرسه اش گفته است. ظریف از روزی می گوید که علامه

بیشتر بخوانید

یه مقدار نماز زورکی می‌خوانم، الله اکبر!

اواخر فروردین سال 1375 که اول دبیرستان را تمام می‌کردیم، مدرسه اعلام کرد که آموزش و پرورش بخشنامه کرده است

بیشتر بخوانید

روزهای زندگی مریم در مدرسه!

مریم با نشاط بود. با ما میخندید. در شیطنت‌هایمان شریک میشد. مریم دبیرستان فرزانگان برای ما معادل ریاضیات محض نبود. مریم همکلاسی بینظیرمان بود. انشاهایش هم خوب بود. نقد فیلمش هم عالی بود.

بیشتر بخوانید