عقاید خرافی محمدرضا پهلوی؛ “من نظر کرده ام”

روایت جالبی از اعتقادات و خرافاتی که محدرضا پهلوی، شاه، به آنها باور داشت. سر کتاب باز کردن، فال بینی

بیشتر بخوانید

“شما بهتر است به جای اینکه از من حِرزی بخواهید، از من نشریه ای بخواهید که فکر شما را درباره اسلام روشن کند”

چندی قبل یک خانم آلمانی به من تلفن کرد و گفت: آنجا مسجد است. گفتم: بله. گفت: شما امام مسجد

بیشتر بخوانید

خاطره ای از برخورد آیت الله فاضل لنکرانی با خرافات

مسیح مهاجری: من یک وقتی خدمت آقای فاضل بودم.  آقایی از علمای اصفهان خدمت ایشان بودند. گفتند من هفته گذشته در

بیشتر بخوانید