خاطرات دختر شهید مطهری از پدرش!

سال‌ها از فاجعه فقدان پدر می‌گذرد، اما او همچنان با یادآوری آن خاطره بی‌تاب می‌شود. عطوفت پدر و توجه او

بیشتر بخوانید