امام جمعه‌ای که برای راحت شدن کار مردم سخت‌ترین کار را کرد!

تابستان ۷۷ برای سیاحتی به همراه تعدادی از دوستان به دره گنجنامه همدان رفتیم. متوجه شدیم با توجه به جمعیت

بیشتر بخوانید