«نماز خواندن را از شهاب حسینی یاد گرفتم»

سیما خضرآبادی خاطره ای شنیدنی از همکاری با شهاب حسینی در فیلم سینمایی من و زیبا و تاثیری که از نماز خواندن او گرفته روایت می کند:

بیشتر بخوانید