روایت درسا درخشانی از زندگی شخصی و ورزش اش!

روایت‌های دختر شطرنج بازی که این روزها دوباره حاشیه ساز شده است و درسا درخشانی: برادرم می‌خواست پناهنده شود،‌ اما

بیشتر بخوانید