از کارون بپرسید نامه های آن دو هزار نفر را کجا برد؟!

رسول ملاقلی پور، کاگردان سینما، در زمان جنگ به عنوان عکاس و فیلمبردار در جبهه ها حضور داشته است. ملاقلی پور در برنامه شب خاطره از روزها و شبهای منتهی به آزادسازی خرمشهر می گوید. او با روایتی هنرمندانه از ماجرای عکسبردای از رزمندگان نوجوانی می گوید که از ملاقلی پور خواستند تا از آنها عکس یادگاری بگیرد:

بیشتر بخوانید

“به پدر و مادرم بگویید من شهید شدم”

چند داستان واقعی از شهدای مظلوم بهزیستی

بیشتر بخوانید