چرا شهردار پابه پای کارگران می رفت و کار می کرد؟

روایت کارمندان و دوستان شهید مهدی باکری از دوران مسئولیت شهرداری ارومیه

بیشتر بخوانید

شهرداری که برف می‌خرید!

احمد مسجد جامعی نوشت: چهل سال پیش در بهمن ماه سال ١٣۵٧ و در چنین روزهایی، «سید جواد شهرستانی»، شهردار

بیشتر بخوانید

آن روز که شهردار شهید شد!

حمید داودآبادی نوشت: اواخر تیرماه 1365 – عملیات کربلای 1 بعد یکی دو هفته‌ای که در خط مقدم ارتفاعات قلاویزان

بیشتر بخوانید